Teamsucces Derks en De Vries

Teamsucces in eigen hand

| Incompany workshop

Het jaar vordert gestaag. Je moet als team weer laten zien wat je waard bent. Maar wat wilde je eigenlijk bereiken in het nieuwe jaar? Is dat nog helder? Is er een teamdoelstelling of doen jullie allemaal je eigen ding? Goed om hierbij stil te staan. Focus bepaalt succes. Lees meer…

In deze interactieve workshop nemen jullie in een dagdeel je eigen team onder de loep aan de hand van de volgende punten:

  • Hier zijn we als team sterk in. Daar gaan we meer gebruik van maken.
  • Dit is onze focus voor het komende jaar.
  • Hier hebben we een bloedhekel aan. Daar willen we vanaf.
  • We weten waar we in kunnen en moeten groeien. Dit pakken we aan.
  • We kennen onze kernwaarden en daar blijven we trouw aan.

Resultaat: jullie weten waar jullie het komend jaar naartoe willen. Wat jullie moeten doen en moeten laten om dit te bereiken. Tijd om in actie te komen!

Doelgroep  
teams (inclusief teamleider)

Groepsgrootte   
maximaal 15 personen

Waar    
op locatie of extern

Wanneer 
in overleg

Duur 
een dagdeel (ochtend of middag)

Kosten          
€ 750,–